Avisutklipp fra 1980
( Litt usikkert kva avis det var trykket i )

Avisutklipp 1
Oversikt Bildearkivet